Общи условия

/Общи условия
Общи условия 2018-06-20T08:15:53+00:00

Уведомление относно защитата на личните данни

ПРЕДПРЯТИЕ Нектар Натура ООД, е-поща: info@nektarnatura.com е оператор на лични данни за интернет страницата nektarnatura.com и всички домейни, свързани с предприятието.

Нектар Натура се задължава да съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (ZVOP-1) и Общата наредба за защита на данните (GDPR). Всички предоставени данни ще бъдат обработвани строго поверително и за целите, за които са били предоставени.

Нектар Натура обработва и съхранява личните данни на субекта на данни, за да постигне целта, заради която субектът на данни ги е предоставил: – комуникация с нас – резервация на услуги – запитване за оферта – поръчване на електронни новини.

При обработването на предоставените данни пряко и косвено ни задължава Законът за защита на личните данни, с който се определят правата, задълженията, принципите и мерките за предотвратяване на противоконституционни, незаконни и неоправдани намеси в поверителността и достойнството на субекта на данни при обработването на лични данни.

Основание за събирането и обработването на личните данни е съгласието – формуляр на интернет страницата, в който клиентът въвежда данните, необходими за комуникация/поръчка.

Нектар Натура за целите на изпълнението на поръчка или запитване за оферта съхранява следните лични данни за контакт (име, фамилия, електронна поща, телефон …).

Нектар Натура се задължава да не предоставя данни на трети лица, както и да не ги изнася извън ЕС, ЕИП или да ги прехвърля на международни организации от пространството, освен когато това е в съответствие с действащото законодателство и в случаите, описани в този документ.

За да се гарантира функционалността на интернет страницата, Нектар Натура ползва услугите на други фирми и доставчици (доставчици на ИТ услуги), което означава, че вашите лични данни са обработени при хостинг доставчиците на нашите бази данни и приложения с цел предоставяне на услугата обработка на данни или за изпращане на информацията, която сте поискали, за осигуряване на услуги, свързани с поддръжката и др. Ще предоставяме или ще даваме достъп до такива данни на външните доставчици на услуги само до обхвата, който налага определена цел. Те няма да имат право да използват тези данни за никакви други цели. Външните доставчици на услуги на Нектар Натура са задължени по договор да спазват поверителността на вашите лични данни.

По време на управлението на личните данни субектът на лични данни има право на преглед, разпечатване, копиране, допълване, поправки, блокиране и заличаване на личните данни в базата данни, съгласно действащото законодателство. Субектът на данни упражнява тези свои права чрез електронната поща info@nektarnatura.com

Нектар Натура ще съхранява получените данни и ще предотвратява злоупотреби с тях. Личните данни ще се използват само за целите, за които потребителят е дал своето съгласие. Нектар Натура се задължава да съхранява събраните данни толкова време, колкото е изключително необходимо за постигането на целта, заради която са били събрани.

След прекратяването на необходимостта от управление на личните данни или въз основа на писмен отказ на потребителя (на е-поща: info@nektarnatura.com), данните се изтриват или се унищожават от носителите на данните.

Потребителите имат правото по всяко време да изискат промяна или изтриване на личните им данни чрез е-поща: info@nektarnatura.com. Данните ще бъдат изтрити възможно най-скоро.

Потребителят може да подаде жалба към органа по въпросите на защитата на личните данни на Република Словения.

 

Злоупотреба с данни

Задължаваме се да пазим вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общата наредба за защита на данните. В случай на злоупотреба с данни, ще ви уведомим за това на вашата е-поща възможно най-скоро, но не по-късно от 72 часа след установяването на злоупотреба.

 

Отговорност

Интернет страницата е създадена и поддържана с максимално възможна степен на загриженост. Въпреки това Нектар Натура не гарантира актуалността, точността или правилността на цялата информация на интернет страницата. Всяка една информация може да бъде променена без предварително уведомление.

 

Бисквитки

Бисквитките са малки файлове с информация, която временно се съхранява на вашия компютър. Когато бисквитките се инсталират на вашия компютър, вие не сте информирани за това. Основната цел на бисквитките е уеб сървърите да разпознават вашия компютър и уеб браузър, да персонализират интернет страницата и да се погрижат за лесното и бързо използване. Бисквитките ни позволяват да ви покажем точната информация, която търсите и ви интересува. Чрез събирането и съхраняването на информация за вашите настройки в интернет страницата с помощта на бисквитки, можем да осигурим по-добра интернет страница и маркетингов опит. Бисквитките не ни дават достъп до компютъра и информацията, която събираме чрез бисквитките, не включва лични данни.

 

Нектар Натура си запазва правото да може по свое усмотрение по всяко време да променя политиката си за защита на личните документи (на този документ).

Камник, 25. 05. 2018 г.